Article Index

Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Contact:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Qualifications:

 • 2002 - Doctor of Philosophy, Dept. of Advanced Geodesy, Czech Technical University in Prague
 • 1998 - Master of Science, Dept. of Advanced Geodesy, Czech Technical University in Prague

Professional Experience:

 • 1996-today: Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography (RIGTC) - Geodetic observatory Pecný (GOP)
  • developing and maintaining observation technologies
  • 1999-today meteorological observations
  • 1999-today GNSS stations and operating systems
  • 2001-today absolute gravimeter
  • 2007-today superconducting gravimeter
  • 2009-today seismometer
  • 2009-today cesium atomic clock
 • 1994-1996: Land Survey Office (ZU), Prague
  • processing centre of the group for state-border measurements

Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Projects:

 • 2000-2004 - Centre for Earth Dynamics Research (GNSS, gravimeters)
 • 2005-2010 - Centre for Earth Dynamics Research - Recent Dynamics of the Earth (GNSS, gravimeters)

Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Publications at ISI:

 • Jiang, Z. - Becker, M. - Francis, O. - Germak, A. - Palinkas, V. - Jousset, P. - Kostelecky, J. - Dupont, F. - Lee, C.W. - Tsai, C.L. - Falk, R. - Wilmes, H. - Kopaev, A. - Ruess, D. - Ullrich, M.C. - Meurers, B. - Mrlina, J. - Deroussi, S. - Metivier, L. - Pajot, G. - Dos Santos, F.P. - van Ruymbeke, M. - Naslin, S. - Ferry, M.: Relative Gravity Measurement Campaign during the 7th International Comparison of Absolute Gravimeters (2005), Metrologia, 46, No. 3, p. 214 – 226, 2009. Citation: 0
 • Francis, O. - van Dam, T. - Amalvict, M. - de Sousa, M.A. - Bilker, M. - Billson, R. - D'Agostino, G. - Desogus, S. - Falk, R. - Germak, A. - Gitlein, O. - Jonhson, D. - Klopping, F. - Kostelecky, J. - Luck, B. - Makinen, J. - McLaughlin, D. - Nunez, E. - Origlia, C. - Palinkas, V. - Richard, P. - Rodriguez, E. - Ruess, D. - Schmerge, D. - Thies, S. - Timmen, L. - Van Camp, M. - van Westrum, D. - Wilmes, H.: Results of the international comparison of absolute gravimeters in Walferdange (Luxembourg) of November 2003. In: Jekeli, C. - Bastos, L. - Fernandes, J. (ed.): Gravity, Geoid and Space Missions, Aug 30-Sep 03, 2004, Oporto, Portugal, 129, p. 272 – 275, 2005. Citation: 4
 • Kostelecky, J. - Novak, P.: A Decade of the Permanent GPS Station at the Geodetic Observatory Pecny. In: Holota, P. - Slaboch, V.: 50 Years of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography: Jubilee Proceedings, 1954-2004, 2005, Zdiby, Czech republic, 50, No. 36, p. 85 – 90, 2005. Citation: 0
 • Palinkas, V. - Kostelecky, J.: Absolute Gravimeter FG5 No. 215 at the Geodetic Observatory Pecny. In: Holota, P. - Slaboch, V.: 50 Years of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography: Jubilee Proceedings, 1954-2004, 2005, Zdiby, Czech republic, 50, No. 36, p. 85 – 90, 2005. Citation: 0
 • Kostelecky, J. - Kostelecky, J. - Pesek, I. - Simek, J. - Svabensky, O. - Weigel, J. - Zeman, A.: Quasigeoids for the territory of the Czech Republic. Studia geophysica et geodaetica, 48, No. 3, p. 503 – 518, 2004. Citation: 3

Peer-reviews publications:

 • KARSKÝ, Georgij - KOSTELECKÝ, Jakub: Družicová měření na GO Pecný při zatmění Slunce 11. srpna 1999. Geodetický a kartografický obzor, 45(87), 1999. 10, s. 251-252. ISSN 0016-7096.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: Odhad přesnosti modelu Bouguerových anomálií. Geodetický a kartografický obzor, 47/89, 2001 č. 6, s. 117-123. ISSN 0016-7096.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: Některé výsledky z určování fázových center antén GPS na Geodetické  observatoři Pecný. Geodetický a kartografický obzor, 48/90, 2002 č. 7, s. 125-131. ISSN 0016-7096.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - PÁLINKÁŠ, Vojtech - ŠIMON, Zdeněk: Měření tíhového zrychlení a absolutní gravimetr FG5 č. 215 na Geodetické observatoři Pecný. Geodetický a kartografický obzor, 48/90, 2002 č. 11, s. 205-214. ISSN 0016-7096.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - NOVÁK, Pavel: 10 let permanentní stanice GPS na Geodetické observatoři Pecný. Geodetický a kartografický obzor, 49/91, 2003. 10, s. 206-209. ISSN 0016-7096.
 • KOSTELECKÝ, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub - PEŠEK, Ivan - ŠIMEK, Jaroslav - ŠVÁBENSKÝ, Otakar - WEIGEL, Josef, ZEMAN, Antonín: Quasigeoids for the Territory of the Czech Republic. Studia geophysica et geodaetica, 48 (2004), p. 503-518. ISSN 0039-3169. 
 • FRANCIS, Olivier - VAN DAM, Tonie - AMALVICT, Martine - ANDRADE DE SOUSA, Mauro - BILKER, Miriam - BILLSON, Ronie - D‘ AGOSTINO, Gusepe - DESOGUS, S - FALK, Rainhard - GERMAK, Alexandro - GITLEIN, Olga - JOHNSON, D - KLOPING, Fred - KOSTELECKÝ, Jakub - LUCK, Bernard - MAKINEN, Jakko - MCLAUGHLIN, Danny - NUNEZ, E - ORIGLIA, C - PALINKAS, Vojtech - RICHARD, Piere - RODRIGUEZ, Enriko - RUESS, Dietrich - SCHMERGE, Daniel - THIES, Simon - TIMMEN, L - VAN CAMP, Michel - VAN Westrum, Derek - WILMERS, Herbert: Results of the International Comparison of Absolute Gravimeters in Walferdange (Luxembourg) of November 2003. In: JEKELI, C - BASTOS, L - FERNANDES, J: Gravity, Geoid and Space Missions, GGSM 2004, IAG International Symposium, Vol 129, Porto, Portugal, August 30 - September 3, 2004. p. 272 - 275.  ISBN 3-540-26930-4.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - NOVÁK, Pavel: A Decade of the Permanent GPS Station at the Geodetic Observatory Pecny. In: Holota Petr - Slaboch Václav (eds.): 50 years of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography - Jubilee Proceedings 1954 - 2004. VÚGTK, Zdiby, 2005. pp. 85-90. ISBN 80-85881-23-3.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub: Absolute Gravimeter FG5 No. 215 at the Geodetic Observatory Pecny. In: Holota Petr - Slaboch Václav (eds.): 50 years of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography - Jubilee Proceedings 1954 - 2004. VÚGTK, Zdiby, 2005. pp. 113-119. ISBN 80-85881-23-3.
 • LEDERER, Martin - PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub: Opakovaná absolutní tíhová měření v České gravimetrické síti. Geodetický a kartografický obzor, 52/94, 2006 č. 6, s. 101 -109. ISSN 0016-7096.
 • KOSTELECKÝ, Jan - CIMBÁLNÍK, Miloš - FILLER, Vratislav - KOSTELECKÝ, Jakub - ŠIMEK, Jaroslav: S-JTSK/95: otázky definice a tvorby systému. Geodetický a kartografický obzor, 53/95, 2007 č. 9, s. 201 - 218. ISSN 0016-7096.
 • DOUŠA, Jan - FILLER, Vratislav - KOSTELECKÝ, Jakub - PÁLINKÁŠ, Vojtech - ŠIMEK, Jaroslav - ŠTĚPÁNEK, Petr: Příspěvek Geodetické observatoře Pecný k observačnímu systému pro sledování Země. Geodetický a kartografický obzor, 53/95, 2007 č. 11, s. 258 - 276. ISSN 0016-7096.
 • KADLEC, Miloš - KOSTELECKÝ, Jakub - NOVÁK, Pavel: Databáze pro výpočty parametrů tíhového pole Země pro střední Evropu. Geodetický a kartografický obzor, 53/95, 2007 č. 12, s. 282 - 288. ISSN 0016-7096.
 • JIANG, Z. – BECKER, Mathias – FRANCIS, Olivier – GERMAK, A. – PALINKÁŠ, Vojtech – KOSTELECKÝ, Jakub: Relative Gravity Measurement Campaign during the 7th International Comparison of Absolute Gravimeters (2005). Metrologia. 2009, Volume 46, Issue 3, p. 214-226, ISSN 0026-1394.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech – KOSTELECKÝ, Jakub – ŠIMEK, Jaroslav: A Feasibility of Absolute Gravity Measurements in Geodynamics. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7, 2010, No. 1(157), p. 61-69, ISSN 1214-9705.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech – KOSTELECKÝ, Jakub – DOHNAL, Michal – ŠANDA, Martin: Analýza hydrologických variací tíhového zrychlení na Geodetické observatoři Pecný. Geodetický a kartografický obzor, 56/98, 2010 č. 5, s. 93-103. ISSN 0016-7096.

Other publications:

 • KOSTELECKÝ, Jakub: Analysis of the relative velocities of the EUREF permanent network sites. Reports on Geodesy, 4(45), 1999: Proceedings of the EGS Symposium G4: Geodetic and geodynamic programmes of the CEI: 24th General Assembly EGS, The Hague, The Netherlands, 19-23 April 1999, p. 107-115. ISSN 0867-3179, ISBN 83-85287-44-2.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: Analýza relativních rychlostí stanic permanentní sítě EUREF. Sborník příspěvků doktorandů XI. mezinárodní vědecké konference, sekce geodézie a kartografie, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 18.-20. září 1999, str. 23-26, ISBN 80-214-1448-0.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - KOSTELECKÝ, Jan - ZEMAN, Antonín: Relative changes on station position on the territory  of Europe derived from the results of space geodesy techniques and an attempt of geodynamis interpretation. Reports on Geodesy, 6/52, 2000 Proceedings of the EGS Symposium G12: XXV General Assembly EGS, The Nice, The France, 25-29 April 2000, p. 111-117. ISSN 0867-3179, ISBN 83-85287-51-5.
 • KOSTELECKÝ, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub - PEŠEK, Ivan - ŠVÁBENSKÝ, Otakar - WEIGEL, Josef - ZEMAN, Antonín: Detailed geoidal profile on the territory of Czech republic and its interpretation. Reports on Geodesy, 2/57, 2001 Proceedings of the EGS G9 Symposium: "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI (Central European Initiative)" XXVI General Assembly EGS, The Nice, The France, 25-30 March 2001, p. 51-55. ISSN 0867-3179, ISBN 83-85287-56-6.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub - ŠIMEK, Jaroslav: Metrologie tíhového zrychlení v České republice. Metrologie, 10, 2001 č. 3, s. 15 - 19. ISSN 1210-3543.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: Některé otázky provozu permanentních GPS stanic. [Zborník referátov. Medzinárodná konferencia "Geodetické Siete 2001", Podbánské 2001, 29. - 31. října 2001] Pobočka Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov pri Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava. Podbánské 2001. s. 83 - 87.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - BUREŠ, Jiří: Druhá GPS stanice permanentní sítě EUREF v ČR. Zeměměřič, 8, 2001 č. 12, s.32-33. ISSN 1211-488X.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: K určování fázových center antén GPS. [Sborník abstraktů s CD‑ROMem s referáty. 4. odborná konference doktorského studia. Brno 2002, 14. února 2002] Abstrakt s. 108. Soubor s referátem na CD-ROM: \PDF\2\2_13Kostelecky.pdf  s. 1-6. Vysoké učení technické v Brně - Stavební fakulta. 2002 Brno. ISBN 80-214-2067-7.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: On some operational aspects of permanent GPS stations. Reports on Geodesy, 4/59, 2001 Proceedings of the international seminar Geodetic Networks 2001 "Geodetické siete 2001" Podbanske, hotel Permon, Slovakia, 29-31 October 2001, p. 51-56. ISSN 0867-3179. ISBN 83-85287-58-2.
 • KOSTELECKÝ, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub - PEŠEK, Ivan - ŠIMEK, Jaroslav - ŠVÁBENSKÝ, Otakar - WEIGEL, Josef - ZEMAN, Antonín: Quasigeoids for the Territory of the Czech Republic and Their Testing. Reports on Geodesy, 1/61, 2002 Proceedings of the EGS G10 Symposium: "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI (Central European Initiative)" The Nice, The France, 21-26 April 2002, p. 47-52. ISSN 0867-3179.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: On Determination of GPS Antenna Phase Centres at the Geodetic Observatory Pecný. Reports on Geodesy, 1/61, 2002 Proceedings of the EGS G10 Symposium: "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI (Central European Initiative)" The Nice, The France, 21-26 April 2002, p. 145-152. ISSN 0867-3179.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: On the use of Permanent GPS Stations in Geodynamics. Acta Montana, Series A / Geodynamics, No. 20(124), 2002, p. 45-49. ISSN 1211-1910.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub: One Year of Repeated Measurements by the Absolute Gravimeter FG5 No. 215 and Calibration of Tidal Gravimeters by Absolute Gravity Measurements. In Tziavos, I.N. (Ed.): Gravity and Geoid 2002, 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission, August 26-30, 2002. Publishing ZITI. Thessaloniki, Greece. p. 61-65. ISBN 960-431-852-7.
 • NOVÁK, Pavel - ŠIMEK, Jaroslav - KOSTELECKÝ, Jakub: A Detailed Gravimetric Quasigeoid Model VUGTK2002 for Central Europe. In Tziavos, I.N. (Ed.): Gravity and Geoid 2002, 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission, August 26-30, 2002. Publishing ZITI. Thessaloniki, Greece. p. 150-155. ISBN 960-431-852-7.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub: Tíhové zrychlení a jeho měření na Geodetické observatoři Pecný. [Zborník referátov z odborné konferencie s medzinárodnou účasťou "Geodetické referenčné systémy" při príležitosti 50. výročia založenia Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty STU, 20. listopadu 2002, Bratislava] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov. Bratislava 2002. s. 111 - 118. ISBN 80-227-1797-5.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - KOSTELECKÝ, Jan: Analysis of the Relative Velocities of the EPN  - New Results After Four Years. Reports on Geodesy, 1/64, 2003 Proceedings of the EGS-AGU-EUG G17 Symposium: "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI (Central European Initiative)" Nice, France, 6-11 April 2003, p. 121-131. ISSN 0867-3179.
 • ŠIMEK, Jaroslav - KOSTELECKÝ, Jakub: K otázce koncepce technologií DGPS a RTK v resortu ČÚZK. In: Sborník přednášek, 39. geodetické informační dny, Brno, 25. listopadu 2003. Spolek zeměměřičů Brno. Vydal ECON Publishing s.r.o., 2003, p. 60 - 71, ISBN 80-86433-27-7.
 • KOSTELECKÝ, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub: Realizace polohového systému - dosavadní zkušenosti. In: Sborník referátů, Současný stav a vývoj bodových polí, seminář s mezinárodní účastí k 105. výročí založení České vysoké školy technické v Brně, Brno, 3. února 2004. VUT v Brně, fakulta stavební, ústav geodézie. Vydal ECON Publishing s.r.o., 2004, p. 16 - 26, ISBN 80-86433-29-3.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - KOLÁŘ, Rudolf: Zahájení budování celoplošné permanentní sítě GPS v ČR. Zeměměřič, 11, 2004 č. 3, s.18-19. ISSN 1211-488X. obr.1, lit. 1.
 • KALVODA, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub - KOSTELECKÝ, Jan: A Pilot Morphotectonic Interpretation of Position Changes of the Permanent GPS Station in Central Europe. In: Drbohlav, Dušan - Kalvoda, Jan - Voženílek, Vít (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium,  Palacky Univesity in Olomouc, Olomouc, 2004, p. 113-123. ISBN 80-244-0858-9. obr. 5, tab. 2, lit. 24. 
 • KOSTELECKÝ, Jan - ŠIMEK, Jaroslav - DOUŠA, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub - PÁLINKÁŠ, Vojtech - LEDERER, Martin: Geodetic reference frames in the Czech Republic 2002 - 2003 - Progres report. In: Torres, Jorge Agria - Hornik, Helmut (eds.): Report on the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) held in Toledo, 4 - 7 June 2003, Mitt. Des Bundesamt fur Kartographie und Geodaesie, Band 33, EUREF Publication No. 13, Verlag des BKG Frankfurt a.M., 2004, p. 228 - 234.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - KOSTELECKÝ, Jan: Test of the GPS Dual-Frequency Receiver Septentrio PolaRx2 at the Geodetic Observatory Pecný. Reports on Geodesy, 2/69, 2004 Proceedings of the EGU G11 Symposium: "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI (Central European Initiative)" Nice, France, 25-30 April 2004, p. 173-177. ISSN 0867-3179. ISBN 83-85287-68-X. 
 • KOSTELECKÝ, Jakub - PÁLINKÁŠ, Vojtech: Absolutní gravimetr FG5. 215. Československý časopis pro fyziku, 4/54 (2004), str. 214-216. obr. 2, lit. 4.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - ŘEZNÍČEK, Jan: Česká síť permanentních stanic GPS pro určování polohy - CZEPOS. Projekt a realizace. In: Sborník referátů, Vývoj metod a technologií GPS v geodézii, seminář s mezinárodní účastí, 3. února 2005. VUT v Brně, fakulta stavební, ústav geodézie. Vydal ECON Publishing s.r.o., 2004, p. 10 - 14, ISBN 80-86433-32-3.
 • KOLÁŘ, Rudolf - KOSTELECKÝ, Jakub: Zavedení pravidel určování bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů katastru nemovitostí technologií GPS do právních předpisů. In: Sborník referátů, Vývoj metod a technologií GPS v geodézii, seminář s mezinárodní účastí, 3. února 2005. VUT v Brně, fakulta stavební, ústav geodézie. Vydal ECON Publishing s.r.o., 2004, p. 24 - 28, ISBN 80-86433-32-3.
 • PAŠEK, Oldřich - ŘEZNÍČEK, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub: CZEPOS - a Multipurpose Positioning System for the Czech Republic. In CD: Puričer Pavel (ed.): European Meeting of International Information Sub-Committee of the Civil GPS Service Interface Committee. Czech Technical University in Prague, March 14-15, 2005. Prague. ISBN 80-01-03237-X.
 • KOSTELECKÝ, Jakub - KOSTELECKÝ, Jan: New Permanent GNSS Networks in the Czech Republic and their Use in Geosciences. Reports on Geodesy, 2/73, 2005, Proceedings of the EGU G9 Symposium „Geodetic and Geodynamic programmes of the CEI“, Vienna, Austria, 25-30 April 2005, p. 151-158, ISBN 83-85287-73-8, ISSN 0867-3179.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub: Absolute Gravity Measurements and Their Applications at the Station Pecný, Czech Republic. EGRSE. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, XII.1-2 (2005), str. 3 - 8. obr. 8, lit. 14. ISSN 1211-359X.
 • KOSTELECKÝ, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub - SKOUPÝ, Václav: Testovací základna GPS Skalka. In: Sborník referátů, Družicové metody v geodézii, seminář s mezinárodní účastí, 2. února 2006. VUT v Brně, fakulta stavební, ústav geodézie. Vydal ECON publishing s.r.o., 2006, p. 59 - 63, ISBN 80-86433-35-8.
 • KOSTELECKÝ, Jakub: Výzkumná a experimentální síť pro observace s globálními navigačními družicovými systémy - VESOG. In: Sborník referátů, Družicové metody v geodézii, seminář s mezinárodní účastí, 2. února 2006. VUT v Brně, fakulta stavební, ústav geodézie. Vydal ECON publishing s.r.o., 2006, p. 104 - 108, ISBN 80-86433-35-8.
 • ŠIMON, Zdeněk - ŠIMEK, Jaroslav - PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub: Description of the Absolute Gravity Station Pecný, the Czech Republic. In: Francis Olivier, van Dam Tonie (eds.): International Comparison of Absolute Gravimeters in Walferdange (Luxembourg) of November 2003. Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie. Vol. 26, Luxembourg 2006, p. 33 - 36, ISBN 2-9599804-4-1. obr. 3
 • FILLER, Vratislav - KOSTELECKÝ, Jakub: GPS Antenna Calibration at the Geodetic Observatory Pecný, Czech Republic. Reports on Geodesy, 1/76, 2006, Proceedings of the EGU G6 Symposium „Geodetic and Geodynamic programmes of the CEI (Central European Initiative)“, Vienna, Austria, 2-7 April 2006, p. 233 - 244. ISSN 0867-3179
 • KOSTELECKÝ, Jan - ŠIMEK, Jaroslav - DOUŠA, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub - PÁLINKÁŠ, Vojtech, PROVÁZEK, Jiří - ŘEZNÍČEK, Jan: EUREF Related Activities in the Czech Republic 2003 - 2004. In: Torres, Joao Agria - Hornik, Helmut: Report on the Symposium ot the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) held in Bratislava, 2-5 June 2004, Mitteilungen des Bundesamtes fur Kartographie und Geodasie, No. 14. Verlag des Bundesamtes fur Kartographie und Geodasie, Frankfurt am main 2005. p. 220-222. ISSN 1436-3445.
 • KOSTELECKÝ, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub: Projekt SWIRLS - vývoj geodetické aparatury pro GALILEO. In: Zborník referátov z odbornej konference s medzinárodnou účasťou: GPS+GLONASS+Galileo: nové obzory geodézie. 8.11.2006, Katedra geodetických základov a Katedra mapovania a pozemkových úprav, Stavebná fakulta, Slovenská technická universita. p. 19 - 26. ISBN 80-227-2519-6.
 • KOSTELECKÝ, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub: S-JTSK/XX - otázky definice a tvorby systému.  Aplikace družicových měření v geodézii: jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí: Brno 1.2.2007: sborník referátů. Brno: VUT: Ústav geodézie, 2007, s. 33 - 46. ISBN 978-80-86433-41-7.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub: Fringe Signal Effect on the Absolute Gravimeter FG5 No. 215. In: Proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service: Gravity Field of the Earth, 28 August - 1 September 2006, Harita Dergisi, General Command of Mapping, June 2007, Spec. Issue: 18, p. 398-400. ISSN 1300-5790.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech - ŠIMEK, Jaroslav - KOSTELECKÝ, Jakub: Státní etalon tíhového zrychlení - absolutní gravimetr FG5 v.č. 215. Metrologie, 17, 2008 č.2, s. 12 - 18. ISSN 1210-3543.
 • MERLET, S. - FRANCIS, Olivier - PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub - LE MOIGNE, N. - JACOBS, T. - GENEVES, G.: Absolute Gravity Measurements at LNE. Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements: International Symposium, Saint Petersburg, 20-23 August 2007: Proceedings. Saint Petersburg, State Research Center of Russian Federation, 2008, s. 173 - 175. (TG-SMM2007)
 • ŠIMEK, Jaroslav - KOSTELECKÝ, Jan - KOSTELECKÝ, Jakub - PROVÁZEK, Jiří - ŘEZNÍČEK, Jan - LEDERER, Martin - SCHENK, Vladimír - MANTLÍK, František - SWCHENKOVÁ, Zdenka - KOTTNAUER, Pavel: EUREF Related Activities in the Czech Republic 2004 - 2005: National Report. Mitteilungen des Bundesamtes fur Kartographie und Geodasie, 2006, Band 38; EUREF Publication. No. 15, s. 226 - 231. Frankfurt am Main: BKG, 2007. ISSN 1436-3445. ISBN 3-89888-799-5.
 • PÁLINKÁŠ, Vojtech - KOSTELECKÝ, Jakub: Význam a pokrok současné gravimetrie v České republice. XIV miedzynarodowe polsko-czesko-slovackie dni geodezji, Gdansk, 16.-18.5.2008:  zbior referatow. 8. příspěvek, 9. str. (Sborník nestránkován)
 • DOUŠA, Jan - FILLER, Vratislav - KOSTELECKÝ, Jakub – KOSTELECKÝ, Jan - PÁLINKÁŠ, Vojtech - ŠIMEK, Jaroslav - ŘEZNÍČEK, Jan - SCHENK, Vladimír - MANTLÍK, František - SCHENKOVÁ, Zdenka: EUREF related Activities in the Czech Republic 2006-2007. In: Torres, J.A. – Ihde, J. – Hornik, H. (eds.): Report on the Symposium of the IAG Sub-commission 1.3a Europe (EUREF) held in London, 6-9 June 2007. Mitt. Des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie, Band 42, EUREF Publication No. 17, Verlag des Bundesamtes fuer Kartographie und Geodaesie, Frankfurt a/M 2009, p. 203-208, ISSN 1436-3445, ISBN 978-3-89888- 916-2.
 • KOSTELECKÝ, Jan – KOSTELECKÝ, Jakub – FILLER, Vratislav: Realizace S-JTSK/05. In: Nevosád, Z. (ed.): Seminář s mezinárodní účastí: Družicové metody v geodézii a katastru. Sborník referátů ze semináře Družicové metody v geodézii a katastru. Ústav geodézie FAST VUT v Brně, 4.2.2010, p. 5-16. Vydal ECON publishing, s.r.o., Brno 2010, ISBN 978-80-86433-46-2.