Seminar

Odborné semináře na Geodetické observatoři Pecný

Místo konání: Geodetická observatoř Pecný, Ondřejov
Začátek semináře: od 14hod (pokud není uvedeno jinak)
Orientační délka: 90 minut


  • 16.05. 2012 [14:00] - Ing. Vojtech Pálinkáš, Ph.D.: Mezinárodní srovnávací měření absolutních gravimetrů
  • 18.04. 2012 [14:00] - Ing. Pavel Václavovic: G-Nut - Software pro zpracování dat GNSS (PDF)
  • 28.03. 2012 [14:00] - Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. - Současné aktivity v rámci analytického centra DORIS
  • 24.01. 2012 [14:00] - Ing. Jan Douša, Ph.D. - Výsledky GNSS re-processing a nejnovější aktualizace terestrických referenčních rámců (PDF)

  • 13.12. 2011 [14:00] - Ing. Jozef Sebera - Příspěvky ke globální aproximaci tíhových dat (výpočet Legendreových funkcí 2. druhu Jekeliho renormalizací a přímá harmonická analýza s Hotineho rovnicemi) (PDF)
  • 11.05. 2011 [15:00] - Ing. Jaroslav Šimek - Základní výzkum v geodézii z hlediska koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru ČR na období 2012-2016.
  • 12.04. 2011 [14:00] - Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. - Testovací základna pro GPS Skalka - shrnutí výsledků kalibrací v letech 2009-2010.
  • 15.03. 2011 [14:00] - Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - Spektrální metody přímého modelování gravitačního pole vybraných zemských hmot.